Кажете НЕ на лошо заплатена, незащитена и несигурна работа.

Вашите трудови права

Определете своя трудов статус, научете своите права и подобрете възможностите си за
намиране на работа чрез нашите поверителни и безплатни съвети.

Learn more →

Получете нашата безвъзмездна помощ

Получете безплатен и поверителен достъп до трудовите си права на различни европейски езици.

Contact us →

Как бихте могли да допринесете към каузата ни

Подкрепете WoRC като направите дарение или се присъедините към нашия екип от доброволци.

Help the team →

Work Rights Centre (центърът за трудови права) е регистрирана благотворителна организация (№ 1165419), посветена на прекратяването на бедността сред работещите. Фондацията помага на работещите да напуснат лошо платена, незащитена и несигурна трудова заетост. Екипът ни от доброволци предоставя безплатна и поверителна информация на различни европейски езици и може да ви помогне да получите информация и достъп до трудовите ви права и да подобрите възможностите си за намиране на работа.