Вашите Трудови Права

Икономически активните хора в Обединеното кралство могат да имат един от следните трите статута: служител, работник или самонаето лице. Всеки статут има различни трудови права и изисква отделни стратегии, които да бъдат приложени, в случай на тяхното потъпкване.

Ние вярваме, че първата стъпка към напускане на лошо заплатена, незащитена и несигурна работа започва с разбиране на Вашият трудов статус. Ето защо, разработихме ръководство, което да Ви помогне да определите статуса си, да разберете вашите права и отговорности. Да научите как да ги претендирате и да подобрите възможностите си за намиране на по - добра работа.