Стъпка 3: Научете се да изисквате вашите права

1. Говорете с вашия работодател

След като установите какви са правата Ви обърнете се шефа ви под формата на разговор. Отбележете датата, на която сте имали този разговор и отговора на шефа ви.

2. Съберете доказателства

Ако положението ви не се подобри след словесния разговор, съберете достатъчно доказателства за проблема, за да можете да преминете към писменият етап.

Отбележете, кога е възникнал въпросът, какво е името на вашият пряк мениджър,  и дали са участвали други служители.

Ако е възможно, подкрепете фактите с доказателства: текстови съобщения, имейли, снимки или свидетели, които могат да подтвърдят вашият случай.

3. Напишете "Letter Before Action" (писмо преди действие)

Накратко опишете позицията си на работа: какво правите, когато сте започнали и как обикновено се чувствате относно работата.

Опишете проблема си, стъпките, които сте предприели за решаването му (устния разговор) и защо продължава да бъде проблем.

Дайте ясна индикация за това как очаквате проблемът да бъде разрешен. Това зависи от начинът по който правото Ви като работник е било нарушено. За неизплатени заплати изискайте точната сума, която очаквате да получите. За случаи на  неизплатен отпуск, може да изискате да получите платен отпуск в бъдеще.

В писмото дайте ясен период, в който очаквате работодателят Ви да разреши проблемът. Това обикновено е 14 дни от получаването на писмото.

Ако и след четиринайстият дневен период от изпращаането на увеодмителното писмо, не получите отговор, можете да предприемете следните стъпки:

За самонаети , обикновено се внася иск пред Съда за малките искове (Small Claim Court). За наети служители, може да се свържете директно HMRC или да се предяви иск пред Employment Tribunal.

4. Изпратете чрез записана доставка

Изпратете писмо до вашия непосредствен началник и, ако е известно, до мениджъра си чрез специална доставка (recorded delivery). Това може да се направи чрез пощенска служба, която гарантира, че адресатите са получили лично писмото и са се подписали при получаването му. Съхранете  разписката, която получавате от пощенската служба като доказателство.

5. По - нататъшни действия

САМООСИГУРЯВАЩ СЕ

Откриване на дело за искове с малък материален интерес: за лица, които не са платили сумата, договорена с клиентите си.

НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ

Свържете се с ACAS: за английско говорящи ACAS може да отговори на въпроси относно трудовите права онлайн и по телефона. За работниците и заети лица, които не са могли да стигнат до консенсус относно трудовите си права след разговора и писмото, ACAS може да осигури безплатна услуга за посредничество.

Свързването с ACAS е необходима стъпка преди да започне съдебно дело в Employment Tribunal. При отварянето на искът, съдът ще изисква номер на медиация, предоставен от ACAS.