Стъпка 1: Определяне на трудивия статус

Трудовият стаус в Обединеното кралство се определя въз основа на дейставаща практика. Всеки път, когато възникне спор, трудовите съдилища вземат впредвид редица критерии, като например: кой решава как се извършва работата, правилно ли е заплащането или кой предоставя материали. Докато съдиите са наясно, че всеки случай се разглежда самостоятелно,  нашият въпросник интегрира в себе си официалните критерии, за да Ви даде насока, преди да се обърнете към съда.

Ако работите и получавате заплащане от повече от едно лице или фирма, отговорете на въпросника за всяка отделна работа. Това е така, защото бихте могли да работите като самонает на едно място, и едновременно да сте нает на друго място.

Важно е да запомните, че резултатите са ориентировъчни. Единствено съдът може със сигурност да определи вашия трудов статус.

Please visit the English language version of our website to answer our questionnaire.