Пандмията - Коронавирус

Ако искате да научите как вашите трудовите права са засегнати от пандемията COVID-19, екипът ни описва на тази страница най-често срещаните проблеми.
Ако все още имате въпроси, моля свържете се с нас.

Furlough

Какво е “ furlough”?

Правителството позволява на работодатели да запазят служителите си дори и ако компанията не е в състояние да им осигури работа поради COVID-19. Това е известно като „furlough“.

Колко мога да получа?

Бихте могли да получите 80% от заплатите си, като максималната сума е до 2500 британски лири на месец. Възможно е някои работодатели, да доплатят останалите 20%, така че заплащането ви да не се промени.

Мога ли да поискам от работодателя си ма ме включи в схемата?

Може да поискате, но не забравяйте: “furlough” е само възможност, не е право. Всеки работодател има свободата да прецени, кои служители да бъдат включени в схемата и кои не. В някои случаи, компанията може да не използва схемата.

Ако междувременно изпитвате финансови затруднения.

Ако сте безработен/а и ви е трудно да покривате текущите си разходи, можете да кандидатствате за Юнивърсал Кредит. Това е държавна помощ, не е заем. Важно е да запомните, че при промяна в доходите, задължително трябва да уведомите Юнивърсал Кредит, за да избегнете глоби.

Работя на договор на “нулеви” часове / работя за агенция

Можете да поискате от вашия работодател да ви сложи  на „furlough“.

Правителството позволява на работодатели да запазят служителите си дори и ако компанията не е в състояние да им осигури работа поради (COVID-19). Това е известно като „furlough“. Бихте могли да получите 80% от заплатите си, като максималната сума е до 2500 британски лири на месец. Но не забравяйте: furlough е само възможност, не е право.

Ако ме съкратят?

Ако сте съкратени, в зависимост от договора си, може да имате право на следното: срок на предизвестие, остатъчна ваканция и обезщетение. Възможно е да имате право на обезщетение при съкращение съкращения ако сте  били служител в продължение на две или повече години.

Междувременно?

Може да кандидаствате за Universal Credit. Това е държавна помощ, която може да помогне с наличните ви разходи. Universal Credit не е заем нито кредит. Ако сте одобрени, ще получите първото плащане до 5 седмици. Важно е да запомните, че при промяна в доходите, задължително трябва да уведомите Universal Credit, за да избегнете глоби. https://www.gov.uk/universal-credit/how-to-claim

Самонает/а съм и в момента съм без работа

Мога ли да получа заплащане от 80 % ?

Ако сте самонает/а и сте подали данъчна декларация за данъчната 2018/2019 година, е възможно да имате право на парична подкрепа (субсидия) в продължение на 3 или повече месеца от HMRC равняваща се на 80 % от средните ви месечни доходи.

Kак мога да кандидаствам за субсидията?

Ако имате право на такава субсидия, HMRC ще се свържат с вас до средата на май 2020. Ако сте одобрени, ще получите първата вноска в началото на юни 2020.

Междувременно? 

Може да кандидаствате за Universal Credit. Това е държавна помощ, която може да помогне с наличните ви разходи. Universal Credit не е заем нито кредит. Ако сте одобрени, ще получите първото плащане до 5 седмици. Важно е да запомните, че при промяна в доходите, задължително трябва да уведомите Universal Credit, за да избегнете глоби. https://www.gov.uk/universal-credit/how-to-claim

Помолете работодателят ви да приложите мерки за социално дистанциране.

Правителството съветва на работното място да се поддържа разстояние от поне 2 метра между работниците, когато това е възможно. Трябва да се насърчава редовното миене на ръце или използването на дезинфектанти. Следването на този съвет си остава по преценка на отделните работодатели.

Ако все още чувствате, че вашето здраве е застрашено, поискайте разрешение да работите от вкъщи.

Попитайте мениджъра си дали можете да работите от вкъщи. Направете го писмен вид. Трябва да имате доказателства (писма от личният лекар, документи и т.н.). Ако ви откажат, прочетете трудовият си договор, както и вътрешните правила на компанията. Възможно е да имате право на неплатен отпуск.

Можете ли да бъдете уволнен/на?

Краткият отговор е „ Да “. Ако вземете едностранното решение да отсъствате от работа, тъй като считате, че работното място е опасно, може да се изправите пред дисциплинарно наказание, което може да доведе до дисциплинарно уволнение. Липсата на работа също може да представлява основание за уволнение. Ако смятате, че вашият работодател нарушава  обществено здраве Англия, свържете се с ACAS (03001231100).

Междувременно?

Може да кандидаствате за Universal Credit. Това е държавна помощ, която може да помогне с наличните ви разходи. Universal Credit не е заем нито кредит. Ако сте одобрени, ще получите първото плащане до 5 седмици.    https://www.gov.uk/universal-credit/how-to-claim

Какви са правата ми като наемател по време на пандемията?

Ако сте наемател, не можете само да бъдете изгонени.

Поради настоящата криза с пандемията, в края на март 2020 правителството постави забрана за изгонване за най-малко 3 месеца.  Никой няма право да ви изхвърля от дома ви.

Ако нямате договор за наем.

Дори и да нямате договор за наем и ви е трудно да го плащате, временните мерки приети от правителството гласята, че наемодателят не може да ви изгони за минимум от 3 месеца.

Ако все пак наемодателят настоява.

Ако хазяинът ви се опита да ви принуди да напуснете, обадете се в полицията. Можете също да получите съвет от местната община, Shelter или Citizen Advice.

 

Юнивърсъл Кредит/Universal credit

Трябва ли да кандидаствам? Ако сте останали без работа и ви е трудно да се издържате, може да кандидаствате за юнивърсал кредит. Това е държавна помощ, която може да ви помогне с настоящите ви разходи.

Как мога да кандидаствам? Подаване на заявление, моля посетете: https://www.gov.uk/apply-universal-credit С вас ще се свържат приблизително до една седмица за потвърждение. Ако отговаряте на условията, трябва да получите първото си плащане в рамките на 4 седмици.

Каква е сума, която ще получа? В зависимост от обстоятелствата, сумата, която ще ви бъде отпусната може да варира. Например, ако сте сам/а, без работа и не плащате наем (ипотека), приблизителната сума ще се равнява на 400 британски лири на месец. Юнивърсъл Кредит не е заем.

Важно! Ако сте одобрени, е важно да запомните, че при промяна в дохода ви, адрес, имена и т.н. – задължително трябва да уведомите отдела отговорящ за юнивърсъл кредит. Това може да стане онлайн или по телефона. Сумата ще бъде преизчислена. Ако доходите ви се увеличат и не уведомите институциите, ще ви бъде начисленo “надплащане/overpayment”, което ще трябва да платите обратно. Възможно е надплатената сума да бъде спряна от бъдещи плащания.